Clean Card

Suomen siivoustekninen liitto (SSTL) on myöntänyt yrityksellemme H&A Team Oy:lle Clean Card laatusertifikaatin 31.8.2010 neljäntenä (4.) puhtausalan yrityksenä Suomessa.

”Clean Card- sertifikaatti on puhtauspalvelutyrityksen laaduntuottokykyä osoittava todistus. Suomen Siivoustekninen Liitto ry myöntää sertifikaatin Clean Card-arviointikriteerit täyttävälle puhtauspalveluorganisaatiolle auditoinnin pohjalta. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta ja sitä valvotaan puolivuosittain” (SSTL)

 

Olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme jatkuvasti laatunäkökohdat huomioiden. Puhtauspalvelujen ostajalle sertifikaatti on osoitus siitä, että toimintamme on laadukasta ja vaadittujen kriteerien mukaista.

Puhtauspalvelujen tilaajien tarpeet on otettu huomioon Clean Card- kriteeristöä suunniteltaessa. Suomen Siivoustekninen Liitto on kutsunut koolle Tilaajafoorumin, joka valvoo, että Clean Card- kriteeristö vastaa tilaajien tarpeita.

Lisätietoa Clean Card -sertifikaatista: http://www.cleancard.fi/