Ylläpitosiivous

Ylläpitosiivous on säännöllisesti tehtävää siivousta, jonka tarkoituksena on ylläpitää tilojen siisteys asiakkaan kanssa yhdessä sovitulla puhtaustasolla. Siivous voidaan tehdä päivittäin, viikoittain tai esimerkiksi kerran kuukaudessa.  Puhtaustasoa määriteltäessä otetaan huomioon muun muassa tilan hygieniavaatimukset, käyttötarkoitus ja asiakkaan toiveet.

Räätälöimme siivouspalvelumme aina asiakkaan toiveiden ja tarpeiden mukaisesti ja otamme asiakkaan toiminnan huomioon siivouspalvelukokonaisuutta suunniteltaessa. Jos asiakkaamme toiminta tai työympäristö muuttuu, pystymme joustavasti sovittamaan siivouspalvelumme uuteen tilanteeseen.

Olemme luotettava yhteistyökumppani ja huolehdimme asiakkaidemme tilojen siisteydestä vankalla ammattitaidolla. Sopimussiivouspalvelumme kattavat lähes kaikenlaiset kiinteistöt, kuten toimistotilat, museot, uimahallit, liikuntatilat, myymälätilat, ravintolat ja porrasalueet. Teemme asiakkaillemme ylläpitosiivouksen lisäksi myös erikoissiivoukset, kuten ikkunoiden pesut, kokolattiamattojen pesut, huonekalujen puhdistukset, lattioiden peruspesut ja vahaukset, sekä liukuportaiden puhdistukset.

Toimimme pääkaupunkiseudulla ja sen lähikunnissa.

Henkilöstö

Ylläpitosiivouksen ammattilaiset ovat yrityksemme ylpeyden aihe. Siivouspalvelu H&A Team Oy:ssä työskentelee tällä hetkellä noin 100 työntekijää. Laadukkaan palvelumme perustana on ammattitaitoinen ja hyvinvoiva henkilöstö, joten nämä arvot ovatkin henkilöstöstrategiamme kulmakivet.  

Henkilöstömme ammattitaidon varmistamme säännöllisillä koulutuksilla, hyvällä perehdytyksellä sekä laadukkaiden pesuaineiden ja välineiden käytöllä. Työntekijöiden hyvinvoinnista pidämme huolta muun muassa mitoittamalla työt oikein, järjestämällä vuosittain yhteisiä tapahtumia ja palkitsemalla työntekijöitämme hyvästä työstä. Tavoitteenamme on, että työntekijät ovat sitoutuneita ja viihtyvät työssään.

Ylläpitosiivouksen laadunvarmistus

Palvelumme korkea laatu on yksi yrityksemme toiminnan avaintekijöistä ja sen toteutumista valvomme järjestelmällisen laadunseurannan avulla. Yrityksellemme on myönnetty vuonna 2010 Clean Card- laatusertifikaatti, joka on puhtauspalveluyrityksen laaduntuottokykyä osoittava todistus. Laatusertifikaatin myötä olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme jatkuvasti laatunäkökohdat huomioiden.

Palveluidemme laatua seuraamme muun muassa säännöllisellä omavalvonnalla, yhdessä asiakkaan kanssa tehtävillä laatukierroksilla, sekä vuosittain teetettävillä asiakastyytyväisyyskyselyillä.  Tärkeä osa laadukasta palveluamme on myös nopea reagointi poikkeamatilanteisiin. Tämän mahdollistaa ympärivuorokautinen tavoitettavuus vuoden jokaisena päivänä.

Ympäristön huomioon ottaminen ylläpitosiivouksessa

Ympäristöstä huolehtiminen on luonnollinen osa yrityksemme arkea. Ylläpitosiivous Ympäristöperiaatteemme perustuvat kestävään kehitykseen, sekä ympäristön huomioimiseen kaikessa toiminnassamme. Ympäristöohjelmamme perustana on uusien ympäristöystävällisten innovaatioiden hyödyntäminen toiminnassamme sekä jo käytössä olevien menetelmien jatkuva kehittäminen. Pyrimme myös yhteistyössä asiakkaidemme kanssa löytämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja siivoukseen ja kiinteistöhuoltoon liittyvissä asioissa. Rakennamme parhaillaan Ekokompassi–ympäristöjärjestelmää.

Pyydä tarjous !