Ympäristövastuu

Ympäristö ja siitä huolehtiminen on yksi tärkeimmistä toimintaamme ohjaavista tekijöistä. Haluamme osaltamme edesauttaa ympäristökuormituksen vähentämistä ja aktiivisesti kehittää omaa toimintaamme ympäristömyötäiseen suuntaan.

Ympäristöohjelmamme keskeisimpiä osa-alueita ovat hankintojen ohjaaminen ympäristömyötäisempään suuntaan, logistiikan ja työmatkaliikkumisen tehostaminen, sekä ympäristömyötäinen asiakasviestintä ja oman henkilökunnan ympäristötietoisuuden kasvattaminen.  Toiminnassamme nämä asiat otetaan huomioon muun muassa seuraavin tavoin:

  • hyödynnämme vettä ja pesuaineita säästäviä innovaatioita ja menetelmiä
  • käytämme ympäristömerkittyjä pesuaineita
  • pyrimme yhdessä asiakkaan kanssa löytämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja kiinteistönhuoltoon ja siivoukseen liittyen
  • otamme huomioon ympäristönäkökohdat autojen hankinnassa ja reittisuunnittelussa
  • koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti
  • raportoimme vuosittain toimintamme ympäristövaikutuksista

Ekokompassi H&A Siivouspalvelu

Yrityksellemme on myönnetty Ekokompassi-ympäristösertifikaatti huhtikuussa 2013. Olemme sitoutuneet kehittämään toimintaamme ympäristönäkökohdat huomioon ottaen ja toimimaan Ekokompassi-kriteerien mukaisesti.

Kriteerit ja lisätietoa Ekokompassista osoitteesta www.ekokompassi.fi.

Helsingin seudun ilmastopalkinto

H&A Team Oy palkittiin  9.2.2017 Helsingin seudun ilmastoseminaarissa HEI – Helsingin seudun ilmastopalkinnolla. Lue lisää HSY:n tiedotteesta

H&A Team Oy:n ympäristöpolitiikka

Ympäristöstä huolehtiminen on luonnollinen osa yrityksemme arkea. Ympäristöperiaatteemme perustuvat kestävään kehitykseen ja ympäristövaikutusten laajaan huomioon ottamiseen kaikessa toiminnassamme. Ympäristöohjelmamme perustana on uusien ympäristöystävällisten innovaatioiden hyödyntäminen toiminnassamme sekä jo käytössä olevien menetelmien jatkuva kehittäminen. Pyrimme myös yhteistyössä asiakkaidemme kanssa löytämään ympäristöystävällisiä ratkaisuja siivoukseen ja kiinteistöhuoltoon liittyvissä asioissa.

Käytämme työssämme aineita, välineitä, koneita ja menetelmiä, jotka kuormittavat ympäristöä mahdollisimman vähän. Käytössämme on menetelmiä ja välineitä, jotka säästävät vettä, pesuaineita ja luontoa. Huomioimme ympäristön myös työmatkaliikkumisessa. Vähennämme työmatkaliikkumisesta aiheutuvia päästöjä tehokkaalla reittisuunnittelulla ja ajoneuvoseurannalla. Noudatamme kaikessa toiminnassamme ympäristölainsäädäntöä. Koulutamme henkilöstöämme säännöllisesti, jotta he osaavat omassa työssään ottaa ympäristön huomioon.